31232080-(054)

ازتماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.

در خانه بمانید اگر بیمار هستید، یا علائم کرونا دارید.

کرونا را جدی بگیرید، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایید.

آشنایی با

دانشکده ها.

گالری تصاویر.

بخش ها
تلفن ها
ایمیل
افراد